1 document, 2 beslissingen

Hoewel ze door middel van hetzelfde document ter kennis worden gebracht (bijlage 20), vormen een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en een bevel om het grondgebied te verlaten van elkaar te onderscheiden rechtshandelingen. Dit standpunt wordt ondersteund door de bepalingen van het vreemdelingenbesluit. Het is mogelijk dat de Raad vaststelt dat de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen met miskenning van de wet terwijl deze vaststelling geen impact heeft op de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. In onderhavige gevallen kwam de Raad tot het besluit dat de gemachtigde van de staatssecretaris minstens had nagelaten het bevel om het grondgebied te verlaten formeel te motiveren, waardoor dit moest worden vernietigd (RvV 19 december 2013, nrs. 115 993, 115 995 en 116 000).

06/01/2014