Doctoraatsonderzoek op de Raad

Mevr. Sara Lembrechts, onderzoekster aan de Universiteit Gent, zal het komende jaar veldwerk verrichten op de Raad in het kader van haar doctoraat over “Kinderrechten in de asielberoepsprocedures”.

Hiervoor zal zij wekelijks enkele dagen op de Raad doorbrengen waarbij ze, naast een analyse van de relevante rechtspraak, zal observeren hoe rechters en andere medewerkers van de Raad in contact komen en omgaan met kinderen en jongeren tijdens de asielberoepsprocedure.

In dit filmpje vertelt zij meer over haar onderzoek, hoe ze te werk zal gaan en wat haar achtergrond is.

05/10/2021