Kindvriendelijke rechtspraak

De Raad spreekt een arrest uit dat een minderjarige van 13 jaar oud, al dan niet met bijstand van een volwassene, zou kunnen volgen en begrijpen, in overeenstemming met de richtsnoeren voor een kindvriendelijke justitie van de Raad van Europa (RvV 28 juni 2018, nr. 206 213).

29/06/2018