Synthesememorie

Een nieuw argument waarvan de verzoekende partij niet aantoont dat het niet kon worden ingeroepen ten tijde van de indiening van het beroep, kan niet op ontvankelijke wijze worden aangevoerd in de synthesememorie. Bijgevolg worden enkel de overige ontvankelijke middelen uit de synthesememorie onderzocht (RvV 25 juli 2013, nr. 107200).

05/08/2014