Jobstudenten voor de juridische dienst (augustus + september 2023)

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is op zoek naar jobstudenten ter ondersteuning van de juridische dienst (augustus + september 2023):

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is een administratief rechtscollege. De RvV telt ongeveer 250 personeelsleden en 60 magistraten die onderverdeeld zijn in 11 kamers. Elke magistraat wordt bijgestaan door een, twee of drie juristen (attachés).

Meer informatie over de RvV en haar werking: http://www.cce-rvv.be/

Voorwaarden:

 • Student zijn of diploma behaald hebben in juni 2023.
 • Een blanco bewijs van goed zedelijk gedrag.
 • Minimum 18 jaar zijn, in de maand voor de eerste dag van de vakantiejob, om te kunnen worden aangeworven.
 • Aanwervingen gebeuren per volledige maand (augustus of september 2023), telkens te beginnen op de eerste werkdag van de maand

Taakomschrijving:

De student werkt mee aan het op punt stellen van een nieuwe interne databank rechtspraak. Hij zal mee de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, het EHRM, het Hof van Justitie en de rechtspraak (Frans/Nederlandstalig) van de Raad van State en van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen analyseren, samenvatten, trefwoorden toekennen en deze ingeven in de databank. Daarnaast kan hij ook mee ingeschakeld worden in het dagdagelijkse werk van de juridische dienst.

Ervaring:

Geen ervaring vereist.

Profiel:

Volgende competenties zijn belangrijk voor de functie:

 • Ingeschreven zijn voor een masteropleiding in de rechten (universitair of hoger onderwijs van het lange type), bij    voorkeur met een oriëntatie in het vreemdelingenrecht, administratief recht of Europees recht
 • Kennis van het vreemdelingenrecht, het bestuursrecht of het Europees recht is een troef.
 • Je drukt je mondeling en schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit.
 • Je handelt integer en in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.

Pluspunten:

 • Je hebt kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Word, Excel,…)
 • Beschikken over redactionele vaardigheden
 • Kennis van de 2de landstaal en het Engels.

Een goede motivatie is zeer belangrijk.

Verloning:

Aanwerving als niveau D administratief medewerker.

Voordelen:

 • Recht op 2 verlofdagen/maand.
 • Tussenkomst in het woon-werkverkeer.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie betreffende de jobinhoud kan u terecht bij:

Dhr. Laurens Jans, attaché P&O, 02 791 61 90, laurens.jans@ibz.be

Mevr. Femke Broucke, diensthoofd P&O, 02 791 60 62, femke.broucke@ibz.be

Hoe solliciteren?

De kandidaturen (motivatiebrief eventueel vergezeld van een CV)

worden per mail gericht aan cce-rvvpo@ibz.be ten laatste tegen donderdag 1 juni 2023 inbegrepen.

De RvV kan beslissen om een verkennend informeel gesprek te organiseren.

05/05/2023