Nieuwe eerste voorzitter en voorzitter

De heer Serge Bodart oefent vanaf  30 augustus 2017 het mandaat uit van korpschef als eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en dit voor een termijn van 5 jaar. De heer Geert De Boeck oefent vanaf 30 augustus 2017 het mandaat uit van voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en dit eveneens voor een termijn van 5 jaar.

De heer Serge Bodart was voorzitter van de Franstalige kamers van de voormalige Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen en werd in juni 2007, bij de oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. In augustus 2011 werd hij staatsraad.

De heer Geert De Boeck is rechter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sinds de oprichting van de Raad. 

31/08/2017