Versterking van de communicatiedienst

De communicatiedienst van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt versterkt met een bijkomende persmagistraat. Jean-François Hayez is sinds 2012 lid van de Raad en behoort tot de Franse taalrol (FR). Hij zal samen met Frédéric Tamborijn (NL) de (externe) communicatie van de Raad ter harte nemen.

21/09/2021