Palestijn uit Gaza - recent gewijzigde toestand

De Raad beveelt bijkomende onderzoeksmaatregelen omwille van de wijziging van de toestand sedert de beslissing van de commissaris-generaal.

Beide partijen bevestigen het belang van de toegankelijkheid van de grensovergang via Rafah bij de beoordeling van de verzoeken om internationale bescherming van Palestijnen uit Gaza.

Verzoeker brengt ter terechtzitting zeer recente informatie aan van de BBC waaruit blijkt dat de grens sedert 6 januari 2019 opnieuw gesloten is omwille van de hoogoplopende spanningen tussen Fatah en Hamas.

De fundamenteel gewijzigde toestand aan de grensovergang vergt een diepgaand onderzoek (RvV 16 januari 2019, nr. 215 224).

18/01/2019