De Raad in cijfers - maandelijkse update

Vanaf 2019 publiceert de Raad maandelijks de belangrijkste en meest recente statistieken op zijn website. U vindt deze statistieken onder RvV - De Raad in cijfers - Actuele cijfers.  Op de eerste pagina vindt u er het aantal ingediende beroepen en uitgesproken arresten terug per jaar en per procedure - volle rechtsmacht of annulatie - over de afgelopen jaren, vervolgens het aantal ingediende beroepen en uitgesproken arresten per maand, alsook het maandgemiddelde. Verder kan u in de volgende pagina’s de evolutie van de achterstand en de uitkomst per procedure bekijken.

Over het ganse jaar 2018 werden 13.239 beroepen ingediend en 16.596 arresten gewezen. Hierdoor heeft de Raad opnieuw een deel van zijn achterstand kunnen wegwerken die vier jaar geleden nog 24.364 beroepen bedroeg en nu gereduceerd is tot 13.847 beroepen. De achterstand doet zich momenteel nog hoofdzakelijk voor bij de annulatieprocedure.

In de volle rechtsmacht procedure gaven vorig jaar 415 arresten aanleiding tot de erkenning als vluchteling en 58 arresten tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. In 525 arresten vernietigde de Raad de beslissing van het CGVS. Er werden 4254 weigeringsarresten uitgesproken. In de annulatieprocedure heeft de Raad 1.680 arresten gewezen waarbij de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken werd vernietigd in 2018. In 9821 dossiers werd het ingediende beroep verworpen.

24/01/2019