De Raad in cijfers

Actuele cijfers

input

2173

mei 2024

output

1626

mei 2024

achterstand

5755

op 31 mei 2024

Bekijk alle cijfers

Legende

  • VRM: Volle Rechtsmacht-procedure (beroepen tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling of tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus)
  • ANN: Annulatie-procedure  (annulatieberoepen ingediend tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)
  • Input/IN: Het aantal beroepen dat op rol werd gezet
  • Output/OUT: Het aantal beroepen dat afgesloten werd met een eindarrest
  • Achterstand: Het aantal beroepen dat op de vermelde datum al meer dan 6 maanden ervoor op rol werd gezet
  • Output type beslissing: het soort beslissing dat de RvV bij eindarrest genomen heeft. 1 arrest kan meerdere types beslissing bevatten.
  • Gem XXXX: maandgemiddelde voor het kalenderjaar XXXX
  • Gesplitst/Gestapeld: keuzemogelijkheid om het totaal (‘Gestapeld’) of elk onderdeel apart (‘Gesplitst’) te tonen

Andere

Hieronder vindt u de andere cijfers van de Raad.

Cijfers burgerlijk jaar 2017

Cijfers burgerlijk jaar 2016

Cijfers burgerlijk jaar 2015

Cijfers burgerlijk jaar 2014

Cijfers burgerlijk jaar 2013

Cijfers gerechtelijk jaar 2012-2013

Cijfers gerechtelijk jaar 2011-2012

Cijfers gerechtelijk jaar 2010-2011

Cijfers gerechtelijk jaar 2009-2010

Cijfers gerechtelijk jaar 2008-2009