Mijn Raad

Met 'Mijn Raad' wil de Raad zijn dienstbaarheid ten opzichte van zijn klanten uitbreiden. Deze dienst is thans enkel toegankelijk voor de advocaten die ingeschreven zijn aan de Orde van Vlaamse Balies of de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone.

Eenmaal ingelogd, kan u als advocaat alle arresten raadplegen waarin u bent opgetreden als raadsman en die conform het publicatiebeleid van de Raad op de website geplaatst werden. Ook kunt u eenvoudig de zittingen terugvinden waarop u dient te verschijnen.

Alvorens van deze dienst gebruik te kunnen maken, dient u zich te registreren.

De tijdens het registratieproces gevraagde persoonsgegevens worden door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verwerkt om u een gepersonaliseerde toegang tot onze website te kunnen verlenen in het kader van de procedure voor de Raad. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen tot 2 jaar na uw laatste login of tot u via mail aan rvv-cce.dpo@ibz.be aangeeft niet langer van deze dienst gebruik te willen maken. U kan inzage en rectificatie van uw verwerkte persoonsgegevens vragen of bezwaar maken tegen de verwerking via ditzelfde mailadres en u kan desgevallend klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U vindt meer informatie over ons privacybeleid onder het item  Privacyverklaring.