De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk administratief rechtscollege. Bij de Raad kan beroep aangetekend worden tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

Lees meer...

Maatregelen CORONA/COVID-19

Omwille van de epidemie die ons land teistert is de werking van de RvV aangepast. Alle geplande reguliere terechtzittingen tot en met 19 april 2020 zijn uitgesteld naar een latere datum. Tot dan zulllen enkel terechtzittingen doorgaan in het kader van de beroepen in uiterst dringende noodzakelijkheid en in het kader van de versnelde procedures.

Voor het overige zal de RvV zijn werkzaamheden verderzetten.

Nieuws

08/04/2020

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is op zoek naar jobstudenten voor de ondersteuning van:

28/03/2020

De Nationale Veilligheidsraad heeft de verstrengde coronamaatregelen van woensdag 18 maart verlengd met twee weken tot en met zondag 19 april. Dit betekent dat de zittingen tot en met 19 april 2020 worden uitgesteld naar een latere datum. De overige maatregelen voorzien in het vorig bericht blijven van toepassing.

19/03/2020

Omwille van de epidemie die ons land teistert zal de werking van de RvV in de komende weken aangepast worden.

De RvV herhaalt dat alle geplande reguliere terechtzittingen tot en met 5 april 2020 worden uitgesteld naar een latere datum.