Nieuws

05/05/2023

Jobstudenten voor de griffie (juli + augustus 2023)

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is op zoek naar jobstudenten ter ondersteuning van de griffie ( maand juli + maand augustus 2023):

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is een administratief rechtscollege.De RvV telt ongeveer 270 personeelsleden en 60 magistraten die onderverdeeld zijn in 11 kamers. Elke magistraat wordt bijgestaan door een, twee of drie juristen (attachés). Meer informatie over de RvV en haar werking: http://www.cce-rvv.be/

Lees verder

05/05/2023

Jobstudenten voor de juridische dienst (augustus + september 2023)

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is op zoek naar jobstudenten ter ondersteuning van de juridische dienst (augustus + september 2023):

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is een administratief rechtscollege. De RvV telt ongeveer 250 personeelsleden en 60 magistraten die onderverdeeld zijn in 11 kamers. Elke magistraat wordt bijgestaan door een, twee of drie juristen (attachés).

Lees verder

04/05/2023

Jobstudenten voor het onthaal (juli + augustus + sept 2023)

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is op zoek naar jobstudenten ter ondersteuning van het

onthaal (juli + augustus + sept 2023):

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is een administratief rechtscollege. De RvV telt ongeveer 250 personeelsleden en 60 magistraten die onderverdeeld zijn in 11 kamers. Elke magistraat wordt bijgestaan door een, twee of drie juristen (attachés).

Meer informatie over de RvV: http://www.cce-rvv.be/

Lees verder

04/05/2023

Eritrea - schijnhuwelijk

De gemachtigde van de staatssecretaris weigerde een visum gezinshereniging dat door de echtgenote van een Eritrese erkende vluchteling werd aangevraagd. 

Lees verder

17/02/2023

Word een van onze volgende Nederlandstalige juristen

Dagelijks nemen verschillende overheidsdiensten in ons land beslissingen inzake asiel en migratie. Niet iedereen is het altijd eens met die beslissingen. In dat geval schieten onze juristen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in actie.

Deze geschillen kunnen gaan over beslissingen omtrent verzoeken om internationale bescherming of over beslissingen omtrent de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Lees verder

15/02/2023

Vacature rechters in vreemdelingenzaken (1 NL + 1 FR) + wervingsreserve

De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er een vacante betrekking van Nederlandstalig rechter en een vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te begeven is.

Lees verder

03/01/2023

Burundese onderdanen die in België internationale bescherming hebben aangevraagd

In een arrest, gewezen met drie rechters, heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de vluchtelingenstatus verleend aan een Burundese vrouw. Zodoende spreekt de Raad zich uit over de vraag of een louter verblijf in België of een loutere doortocht door België, in het bijzonder in de hoedanigheid van verzoeker om internationale bescherming, van aard is om in hoofde van een Burundees onderdaan een gegronde vrees voor vervolging te doen ontstaan in geval van terugkeer naar Burundi.

Lees verder

12/12/2022

Nieuwe persmagistraat (FR)

De functie van Franstalig persmagistraat van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt voortaan waargenomen door de heer Jean-Christophe Werenne. De heer Werenne is sinds 2012 rechter in Vreemdelingenzaken en zal samen met Frédéric Tamborijn (NL) de externe communicatie van de Raad op zich nemen.

 

Lees verder

05/12/2022

Overdracht naar de Franse grens van een Marokkaans onderdaan

De Raad werd gevat met een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid, gericht tegen een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering, die tevens een beslissing tot terugleiding naar de grens omvat. Deze beslissingen werden op 15 november 2022 genomen ten aanzien van een Marokkaans onderdaan.

Lees verder

09/11/2022

Veiligheidssituatie in het zuiden van Mali

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) heeft in vier arresten, uitgesproken in een samenstelling met drie rechters, de actuele veiligheidssituatie in het zuiden van Mali beoordeeld.

Op basis van de landeninformatie die door de partijen werd aangeleverd, stelde de Raad vast dat de veiligheidssituatie in het zuiden van Mali niet eenvormig is en dat onderscheid dient te worden gemaakt naargelang de verzoeker afkomstig is uit het district Bamako, de regio Kayes, de regio Sikasso of de regio Koulikoro.

Lees verder

Pagina's