Nieuws

25/05/2020

Activiteitenverslag 2019

Jaarlijks stelt de Eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een activiteitenverslag op dat hij aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie overmaakt. 

In dit activiteitenverslag vindt u meer informatie over de organisatie van de Raad, een beknopte bespreking van de arresten genomen in algemene vergadering of in verenigde kamers en tenslotte de kerncijfers van de Raad voor het kalenderjaar 2019. 

Lees verder

06/05/2020

Bijzondere machtenbesluit nr. 19

Vandaag werd het bijzondere machtenbesluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Lees verder

04/05/2020

Verlenging coronamaatregelen tot en met 18 mei 2020

Omwille van de epidemie die ons land teistert is de werking van de RvV aangepast. Alle geplande reguliere terechtzittingen tot en met 18 mei 2020 zijn uitgesteld naar een latere datum. Tot dan zullen enkel terechtzittingen doorgaan in het kader van de beroepen in uiterst dringende noodzakelijkheid en in het kader van de versnelde procedures.

Voor het overige zal de RvV zijn werkzaamheden verderzetten.

Lees verder

15/04/2020

Verlenging coronamaatregelen

De Nationale Veilligheidsraad heeft de verstrengde coronamaatregelen van woensdag 18 maart verlengd met twee weken van 19 april tot en met zondag 3 mei 2020. Dit betekent dat de zittingen tot en met 3 mei worden uitgesteld naar een latere datum. De overige maatregelen voorzien in het vorig bericht blijven van toepassing.

Lees verder

08/04/2020

Vacature jobstudenten zomer 2020

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is op zoek naar jobstudenten voor de ondersteuning van:

Lees verder

28/03/2020

Verlenging coronamaatregelen

De Nationale Veilligheidsraad heeft de verstrengde coronamaatregelen van woensdag 18 maart verlengd met twee weken tot en met zondag 19 april. Dit betekent dat de zittingen tot en met 19 april 2020 worden uitgesteld naar een latere datum. De overige maatregelen voorzien in het vorig bericht blijven van toepassing.

Lees verder

19/03/2020

Aangepaste werking van de Raad

Omwille van de epidemie die ons land teistert zal de werking van de RvV in de komende weken aangepast worden.

De RvV herhaalt dat alle geplande reguliere terechtzittingen tot en met 5 april 2020 worden uitgesteld naar een latere datum.

Lees verder

13/03/2020

Bijkomende maatregelen ter vermijding van de verdere verspreiding van COVID-19

Om een verdere verspreiding van COVID-19  tegen te gaan neemt de RvV een aantal preventieve maatregelen.

Lees verder

26/02/2020

Vacature Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken

De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er een vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te begeven zal zijn.

Lees verder

26/02/2020

IGO telt mee bij het bepalen van de bestaansmiddelen van de Belgische gezinshereniger

De Raad heeft in verenigde kamers geoordeeld dat, bij een gezinshereniging met een Belg, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) in aanmerking dient te worden genomen bij het bepalen of de te vervoegen  Belgische referentiepersoon over toereikende bestaansmiddelen beschikt.

Het feit dat de inkomensgarantie voor ouderen een vorm van sociale bijstand is impliceert niet dat deze bestaansmiddelen buiten beschouwing dienen te worden gelaten.

Lees verder

Pagina's