100.000ste arrest

Op 28 maart 2013 rondde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de kaap van 100.000 arresten.

In ongeveer de helft van alle arresten doet de Raad uitspraak over beroepen tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. In zijn 100.000ste arrest erkende de Raad een minderjarige asielzoeker als vluchteling. Een erkenning na een negatieve beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, komt niet zo vaak voor. Slechts een kleine 3% van de behandelde beroepen tegen een beslissing van de commissaris-generaal gaf aanleiding tot een erkenning.

De andere helft van de arresten betreft hoofdzakelijk weigeringsbeslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken inzake visa, gezinshereniging en regularisatie. Daarvan heeft de Raad ongeveer 10% vernietigd.

02/04/2013