Bijkomende maatregelen ter vermijding van de verdere verspreiding van COVID-19

Om een verdere verspreiding van COVID-19  tegen te gaan neemt de RvV bijkomende preventieve maatregelen.

Vanaf woensdag 18 maart 2020 tot en met zondag 5 april 2020 zullen geen gewone terechtzittingen meer doorgaan. De reeds geplande terechtzittingen worden verplaatst naar een andere datum. De RvV zal de partijen tijdig van een nieuwe zittingsdatum op de hoogte stellen. 

De terechtzittingen in het kader van de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid in het annulatiecontentieux, de terechtzittingen in het kader van de versnelde procedure in volle rechtsmacht en de voorziene terechtzitting van de Verenigde Kamers van de RvV gaan gedurende deze periode wél door.

Om besmettingen te vermijden vragen we iedereen wiens aanwezigheid in de gebouwen van de RvV vereist is om de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid op te volgen.

De onthaalmedewerkers van de RvV zullen desgevallend verdere specifieke richtlijnen meedelen.

Voor alle vragen kan u terecht op 02/791.60.00 of info.rvv-cce@rvv-cce.fgov.be.

13/03/2020