Bijzondere machtenbesluit nr. 19

Vandaag werd het bijzondere machtenbesluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het bijzondere machtenbesluit voorziet gedurende een bepaald tijdvak in de afhandeling van beroepen zonder openbare terechtzitting (artikelen 2 en 3). De kennisgevingen en mededelingen van de griffie van de RvV betreffende de behandeling van deze beroepen zullen op elektronische wijze verzonden worden. Hierbij wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de e-mailadressen die op www.advocaat.be zijn vermeld. Indien een advocaat naderhand wenst dat latere verzendingen naar een ander e-mailadres worden gericht, kan dit meegedeeld worden via: info.rvv-cce@rvv-cce.fgov.be. De griffie zal dan voor latere verzendingen het naderhand door de advocaat opgegeven e-mailadres gebruiken.

De partijen krijgen binnen het in artikel 4 van het bijzondere machtenbesluit voorziene tijdvak de mogelijkheid om procedurestukken en aanvullende stukken via volgende e-mailadressen in te dienen:

artikel 39/73: procedure.rvv-cce@rvv-cce.fgov.be

artikel 39/77 en 39/77/1: 39-77_39-77-1@rvv-cce.fgov.be

UDN:    Nl.Permanentie@rvv-cce.fgov.be / Fr.Permanence@rvv-cce.fgov.be

 

06/05/2020