Nieuwe Eerste voorzitter

Sinds 1 september 2022 oefent de heer Marc Oswald de functie van Eerste voorzitter uit bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en dit in opvolging van de heer Serge Bodart die na een rijk gevulde carrière zijn professionele loopbaan afsluit. 

De heer Oswald was voordien Eerste Auditeur bij de Raad van State en zal voor een termijn van 5 jaar de leiding van de Raad op zich nemen samen met de voorzitter, de heer De Boeck, wiens mandaat werd vernieuwd.

06/09/2022