De Raad zoekt jobstudenten

De Raad is op zoek naar jobstudenten voor deze zomer voor:

  • Ondersteuning onthaal:
    • juli – deadline 10 mei
    • augustus/september – deadline 10 juni
  • Juridische dienst – augustus / september – deadline 10 juni

De kandidaturen (motivatiebrief eventueel vergezeld van een CV) worden per mail gericht aan cce-rvvpo@ibz.fgov.be

 

19/04/2022