De Raad zoekt Jobstudenten voor zomer 2021

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is op zoek naar jobstudenten voor de ondersteuning van:

Taakomschrijvingen vindt u in bovenstaande hyperlinks.

De kandidaturen (motivatiebrief eventueel vergezeld van een CV) worden per mail gericht cce-rvvpo@ibz.fgov.be.

Griffie + onthaal: ten laatste tegen 10 mei 2021 inbegrepen. Juridische dienst: ten laatste tegen 1 juni 2021 inbegrepen

De RvV kan beslissen om een verkennend informeel gesprek te organiseren.

07/04/2021