Tijdstip indienen UDN beroepen

De Raad zal geen onmiddellijk gevolg geven aan faxberichten ontvangen op de Raad op een werkdag tussen 17u en 8u s ’morgens, alsook tijdens de feestdagen of tijdens de  weekends. 

Bijgevolg, voor de beroepen die op een werkdag tussen 17u en 8u 's morgens, tijdens de feestdagen of tijdens het weekend worden ingediend, dienen de verzoekende partijen die van oordeel zijn dat hun verzoekschrift zodanig spoedeisend is dat het een onmiddellijke reactie behoeft, telefonisch contact op te nemen met de wachtgriffier van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De wachtgriffier kan op het volgende nummer telefonisch bereikt worden: 
0478 65 39 77 voor de Nederlandstalige procedure
0478 65 41 96 voor de Franstalige procedure.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluit zich zodoende aan bij de praktijk die sinds 1 maart 2013 gangbaar is bij de Raad van State. 

03/02/2019