Vacature jobstudenten RvV

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is op zoek naar jobstudenten voor de ondersteuning van

  • het onthaal (juli: 1 student + augustus: 1 student)

  • griffie (juli: 1 student)

  • juridische dienst (augustus: 1 student + september: 1 student)

Taakomschrijving en verdere info vindt u in de link.

- Griffie + onthaal: ten laatste tegen 22 mei inbegrepen

Juridische dienst: ten laatste tegen 17 juni inbegrepen

De kandidaturen (motivatiebrief eventueel vergezeld van een CV) worden per mail gericht cce-rvvpo@ibz.fgov.be .

De RvV kan beslissen om een verkennend informeel gesprek te organiseren.

15/05/2019