Verbod op niet-essentiële reizen vs terugkeerbesluit

Het verbod op niet-essentiële reizen opgenomen in de ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken staat de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten niet in de weg en vormt hoogstens een tijdelijke belemmering om hieraan uitvoering te geven (RvV 13 november 2020, nr. 243 975; RvV 24 november 2020, nr. 244 736).

22/01/2021