Verlenging coronamaatregelen tot en met 18 mei 2020

Omwille van de epidemie die ons land teistert is de werking van de RvV aangepast. Alle geplande reguliere terechtzittingen tot en met 18 mei 2020 zijn uitgesteld naar een latere datum. Tot dan zullen enkel terechtzittingen doorgaan in het kader van de beroepen in uiterst dringende noodzakelijkheid en in het kader van de versnelde procedures.

Voor het overige zal de RvV zijn werkzaamheden verderzetten.

Het onthaal van de RvV zal toegankelijk blijven, doch enkel tussen 08.30 u en 14.00 u. Tijdens deze openingsuren is de RvV ook telefonisch bereikbaar. Deze maatregel treedt in werking op vrijdag 20 maart 2020.

Iedereen wiens aanwezigheid in de gebouwen van de RvV vereist is dient de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid strikt op te volgen.

De wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de indiening van de beroepen en de procedurestukken werden tot op heden niet gewijzigd. Zowel de RvV als de partijen moeten zich daar dus aan houden. De RvV vestigt de aandacht op het feit dat een aangetekende zending tegenwoordig elektronisch kan worden voorbereid zodat men kan vermijden dat men zich fysiek op het postkantoor moet aanbieden (bijvoorbeeld de “QuickStamp”-dienst van BPost).

Ook de verschillende termijnen die in de wet zijn voorzien blijven tot nader order onverkort van kracht.

Voor alle inlichtingen, gelieve contact te nemen via 02/791.60.00 of info.rvv-cce@rvv-cce.fgov.be.

04/05/2020