Aangepaste werking van de Raad

Omwille van de epidemie die ons land teistert zal de werking van de RvV in de komende weken aangepast worden.

De RvV herhaalt dat alle geplande reguliere terechtzittingen tot en met 5 april 2020 worden uitgesteld naar een latere datum.

De zitting van de Verenigde Kamers van 25 maart 2020 wordt eveneens uitgesteld. Tot en met 5 april 2020 zullen enkel terechtzittingen doorgaan in het kader van de beroepen in uiterst dringende noodzakelijkheid en in het kader van de versnelde procedures.

Voor het overige moet de RvV zijn werkzaamheden verderzetten.

Het onthaal van de RvV zal toegankelijk blijven, doch enkel tussen 08.30 u en 14.00 u. Tijdens deze openingsuren is de RvV ook telefonisch bereikbaar. Deze maatregel treedt in werking op vrijdag 20 maart 2020.

Iedereen wiens aanwezigheid in de gebouwen van de RvV vereist is dient de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid strikt op te volgen.

De wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de indiening van de beroepen en de procedurestukken werden tot op heden niet gewijzigd. Zowel de RvV als de partijen moeten zich daar dus aan houden. De RvV vestigt de aandacht op het feit dat een aangetekende zending tegenwoordig elektronisch kan worden voorbereid zodat men kan vermijden dat men zich fysiek op het postkantoor moet aanbieden (bijvoorbeeld de “QuickStamp”-dienst van BPost).

Ook de verschillende termijnen die in de wet zijn voorzien blijven tot nader order onverkort van kracht.

Voor alle inlichtingen, gelieve contact te nemen via 02/791.60.00 of info.rvv-cce@rvv-cce.fgov.be

19/03/2020