Activiteitenverslag 2019

Jaarlijks stelt de Eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een activiteitenverslag op dat hij aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie overmaakt. 

In dit activiteitenverslag vindt u meer informatie over de organisatie van de Raad, een beknopte bespreking van de arresten genomen in algemene vergadering of in verenigde kamers en tenslotte de kerncijfers van de Raad voor het kalenderjaar 2019. 

25/05/2020