Digitalisering van de Raad: J-Box

Vanaf 1 maart 2022 kunnen procedurestukken ook elektronisch van en naar de Raad worden verstuurd via J-Box. Een wijziging van de vreemdelingenwet  en het procedurereglement (PR RvV) (Wet van 30 juli 2021 en KB van 21 november 2021, B.S., 30/11/2021) creëert deze mogelijkheid. Procedurestukken kunnen dan elektronisch verzonden worden via J-box als alternatief voor de klassieke aangetekende zending via de post.

J-Box is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen de FOD Justitie, de OVB en de OBFG. Deze e-box op maat van de actoren van Justitie is sinds een vijftal jaren in volle ontwikkeling en wordt gebruikt bij de gewone hoven en rechtbanken (KB 16 juni 2016). De Raad sluit daar nu bij aan.

De fax mag eindelijk met pensioen…

Voor de UDN-procedure en de versnelde procedures in volle rechtsmacht zal indiening via J-box vanaf 1 maart 2022 de verzending van het verzoekschrift per fax zelfs helemaal vervangen. Digitale verzending verhoogt de veiligheid en de betrouwbaarheid. Vanaf die datum zal het niet langer mogelijk zijn het verzoekschrift per fax in te dienen via de verouderde analoge lijn en behoren de technische storingen die dit met zich bracht tot het verleden.

De Raad is een modern rechtscollege en wil de trein van de digitalisering van justitie niet missen. Het digitaal versturen van procedurestukken maakt de rechtspleging sneller, administratief eenvoudiger en milieuvriendelijker. De Raad zet zo een belangrijke stap in de richting van een volledig digitaal dossier.

Advocaten kunnen toegang krijgen tot de J-Box via het digitaal platform voor advocaten (digital platform for attorneys dp-A). We raden alle advocaten aan hun J-box nu al te activeren.

Het overmaken van procedurestukken aan de Raad in de gewone procedure en in de versnelde procedure gebeurt naar volgend J-boxadres:

  • RvV-CCE (Algemeen – Général)

Het overmaken van procedurestukken aan de Raad in de UDN-procedure gebeurt naar volgende J-boxadressen:

  • RvV - Procedure Uiterst Dringend NL, voor de Nederlandstalige procedure
  • CCE - Procédure Extrême Urgence FR, voor de Franstalige procedure
11/01/2022