Link naar publieke bronnen

De Raad voor Vreemdelingebetwistingen wenst in herinnering te brengen dat wanneer een partij (verzoeker, Dienst Vreemdelingezaken, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, ...) naar publieke bronnen zoals verslagen van nationale of internationale organisaties verwijst (bv. EUAA, HRW, AI, CGVS, Nansen…), zij niet automatisch een papieren kopie van het verslag bij het administratief dossier hoeft te voegen. Het is aanvaard dat een link naar de elektronische versie op een website die publiek toegankelijk is, volstaat. Deze milieu- en gebruiksvriendelijke werkwijze  werd in overleg met de vertegenwoordigers van DVZ, het CGVS, de Orde van Franstalige en Duitstalige balies (OBFG) en de Orde van Vlaamse balies (OVB) afgesproken.

18/02/2022