Maandelijkse selectie van arresten van de Raad

Via deze maandelijkse selectie van arresten wenst de Raad het voor eenieder die het Vreemdelingencontentieux van dichtbij opvolgt gemakkelijker te maken om evoluties in de rechtspraak op te volgen. Bij elk arrest wordt een link opgenomen, zodat eenvoudig het volledige arrest kan worden geraadpleegd.

De arresten uitgesproken in algemene vergadering en verenigde kamers of meer opvallende evoluties worden in het licht gezet via de nieuwsberichten. Via de zoekmotoren kan u daarnaast vrij zoeken in de gedepersonaliseerde arresten.