Activiteitenverslag 2021

De eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt elk jaar een activiteitenverslag op dat hij overmaakt aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Het activiteitenverslag voor het jaar 2021 werd op 24 maart 2022 ingediend bij de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en is nu online beschikbaar op de website van de Raad.

Het jaarverslag behandelt verschillende aspecten over de werking van de Raad: zijn organisatie, zijn personeel, een samenvatting van de arresten die in algemene vergadering of in verenigde kamers (drie Franstalige en drie Nederlandstalige) zijn gewezen, de verschillende colloquia en opleidingen waaraan de leden van de Raad hebben deelgenomen en het geeft een overzicht van de statistieken van de Raad.

Om het hoofd te bieden aan Covid heeft de Raad, net als in 2020, verschillende maatregelen genomen: telewerken was de norm, er werden luchtreinigers geïnstalleerd en er werden verscheidene welzijnsprojecten georganiseerd. Het valt op dat het absenteïsme van zowel magistraten als administratief personeel aanzienlijk is gedaald. Deze tendens was al zichtbaar in de cijfers van de voorgaande jaren, maar werd bevestigd en zelfs versterkt in 2021, toen de onvermijdelijke gevolgen van de pandemie voor de gezondheid van het personeel wellicht het tegendeel kon doen vrezen.

In 2021 heeft de Raad, ondanks de moeilijke omstandigheden die het gevolg waren van de gezondheidsmaatregelen, alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de zittingen normaal doorgingen, weliswaar met aanpassing van het uurrooster.

De inspanningen van alle personeelsleden hebben hun vruchten afgeworpen: de Raad heeft zijn gerechtelijke achterstand in 2021 aanzienlijk verkleind. In 2021 is het aantal beroepen dat bij de Raad is ingediend over het geheel genomen zeer licht gedaald ten opzichte van 2020.  Er was vooral een aanzienlijke daling van het aantal beroepen in uiterst dringende noodzakelijkheid.

Het aantal uitgesproken arresten lag in 2021 evenwel aanzienlijk hoger dan in de voorgaande jaren. Deze stijging is vooral te merken in het annulatiecontentieux, maar is ook voelbaar in het volle rechtsmacht-contentieux. Eén cijfer geeft goed de veerkracht van de Raad weer in de Covid-tijd : tussen 31 december 2020 en 31 december 2021 is de achterstand met 5 371 beroepen gedaald.

De volledige versie van dit activiteitenverslag voor het jaar 2021 vindt u hier.

06/05/2022